Kvalitex Kft.
1136 Bp. Pannónia u. 11.

Telefon: (+36 1) 340 4700, (+36 1) 450 0205
Fax: (+36 1) 339 8274
E-mail: info@kvalitex.hu

Cell Signaling Technology

 

Kizárólagos Forgalmazói NyilatkozatCST XP
  • protein kinázok, foszfatázok, transzkripciós faktorok, növekedési faktorok és citokinek

  • konjugált-, nyúl monoklonális, motif- antitestek, immunhisztokémia, immunfluoreszcencia, flow citometria

  • gyógyszerkutatás: screening aplikációk, ELISA és multiplex array, kináz assay reagensek, humán kinom, high content screening

  • kromatin szabályozás, MAP kináz, AKT jelölés, apoptózis/autofág

  • Ca, cAMP és lipid jelölés, NF- κB jelölés, TGF-β/Smad jelölés, limfocita jelölés

  • Tirozin Kináz adaptorok, idegtudomány, angiogenesis, cytoskeletal jelölés, glükóz metabolizmus,

  • őssejt markerek, sejtreceptor kutatás, antitest próbakitek, organella specifikus antitestek

 


Próbálja ki az új XMT technológiával előálított XP antitesteket!

(Jelentkezési lap kitöltése itt!)

Az alábbi oldalakon tájékozódhat bövebben az XP anitestek előnyeiről: